Qimarox przyspiesza i ułatwia instalowanie pionowych środków transportowych

Montaż urządzenia Prorunner mk1 i mk5 w miejscu użytkowania

Qimarox przyspiesza i ułatwia instalowanie pionowych środków transportowych

Qimarox przyspieszył i ułatwił instalację pionowych środków transportowych, która jest teraz również tańsza. Dzięki budowie modułowej urządzenia Prorunner mk1 i mk5 możliwy jest transport maszyny w częściach do miejsca montażu. Powoduje to, że koszty transportu są niższe, a ponadto w miejscu użytkowania nie są potrzebne wszystkie środki do ustawienia całkowicie zmontowanych podnośników do towarów we właściwym miejscu. Integratorzy systemów mogą więc sami wykonać montaż.

Całkowicie zmontowany podnośnik do towarów zajmuje nieco więcej miejsca niż luźne części razem. Oznacza to, że dostawa w częściach powoduje znacznie niższe koszty transportu niż transport całkowicie zmontowanej maszyny.

Również w miejscu użytkowania trzeba przygotować mniej miejsca do ustawienia maszyny. Części mieszczą się w każdych drzwiach, a ciężki sprzęt do zdejmowania i ustawiania maszyny nie jest potrzebny.

 

 Krótszy czas dostawy

 

Kolejną korzyścią dostawy w częściach jest krótszy czas dostawy, ponieważ podnośnika do towarów nie trzeba montować już przed transportem. Ponieważ dzięki modułowej konstrukcji maszyny montaż jest bardzo łatwy, może to zrobić na miejscu integrator systemów. Nie trzeba zlecać tego inżynierom serwisowym firmy Qimarox.

Oczywiście Qimarox cały czas zapewnia możliwość dostarczania podnośników do towarów w stanie całkowicie zmontowanym. Jest to korzystne przede wszystkim wtedy, kiedy czas na instalację maszyny jest ograniczony. Wtedy wcześniej wykonywany jest nie tylko montaż, ale również testowanie podnośnika do towarów.

 

 

 

Mniejsza konieczność ustawień i regulacji

 

Dzięki szybkiej i prostej instalacji podnośniki do towarów Qimarox odróżniają się od innych pionowych systemów transportowych. Na przykład Prorunner mk5, opatentowany podnośnik do towatów, pracujący na zasadzie dźwigu okrężnego. Dzięki unikalnemu sposobowi pakowania lub zdejmowania towarów nie ma konieczności - inaczej niż na przykład w przenośnikach spiralnych – dokładnego dostosowywania prędkości podnośnika do prędkości taśm wprowadzających i wyprowadzających. Ponadto w modelu Prorunner mk5 nie są konieczne falowniki, które trzeba dokładnie ustawiać.

 

Podczas instalacji nie jest już konieczna kontrola poziomu oleju, ponieważ wykonuje to firma Qimarox przed wysyłką. W przypadku dostawy całkowicie zmontowanego podnośnika Qimarox kontroluje również naprężenie łańcucha, co jeszcze skraca czas instalacji. Nawet jeśli podnośnik podczas uruchamiania nieoczekiwanie porusza się w odwrotną stronę, nie powoduje to problemów ani szkód. Kierunek ruchu można łatwo dostosować.

Niewielka konserwacja i oszczędność energii

Również podczas eksploatacji Prorunner mk5 jest przyjazny w konserwacji. Dzięki opatentowanemu układowi napędowemu łańcuch - inaczej niż w innych pionowych systemach transportowych – nie musi być skracany po 200 godzinach.

Jeśli uszkodzeniu ulegną widły, można je łatwo zdjąć i wymienić. Jeśli w zapasach magazynowych nie ma wideł na wymianę, podnośnik może normalnie pracować z jednymi widłami mniej. Nie trzeba obawiać się zatrzymania urządzenia Prorunner mk5 i tym samym zatrzymania działania linii produkcyjnej.

Czas dostawy wideł i innych części jest krótki. Ponieważ Qimarox konstruuje swoje maszyny w sposób modułowy, podnośnik całkowicie składa się z części standardowych, które w większości dostarczane są z zapasów magazynowych.

Również zużycie energii przez Prorunner mk5 jest korzystne w porównaniu z innymi pionowymi systemami transportowymi. Ponieważ widły pracujące do góry i do dołu wzajemnie utrzymują się w równowadze, podnośnik musi dostarczyć energię tylko do podnoszenia towarów. Oznacza to, że napęd potrzebuje najczęściej od 0,37 do 0,55 kilowatów.


Uniwersalność użytkowania

 

Prorunner mk5 jest również bardzo uniwersalny w użytkowaniu. Dzięki kompaktowej konstrukcji - żaden inny pionowy system transportowy nie zajmuje tak mało miejsca – można tę maszynę łatwo użytkować w innych miejscach. Jeśli zmienia się rozmiar, kształt lub ciężar produktów, nie trzeba w związku z tym inaczej ustawiać podnośnika. Ponadto łatwo jest zwiększyć wydajność urządzenia Prorunner mk5. Trzeba tylko zamontować przenośniki ładunkowe.

 

Qimarox highlights