Moduł Qimarox upraszcza integrację z wytycznymi PackML

Moduł Qimarox przyjmuje wytyczne PackML dotyczące integracji maszyn do linii produkcyjnych i pakujących. Oznacza to, że elementy modułu Qimarox są teraz łatwiejsze w integracji, obsłudze i konserwacji. Dzięki PackML producent między innymi modułów paletyzujących i przenośników pionowych odpowiada na rosnące zapotrzebowanie ze strony rynku. Niemal wszyscy najważniejsi producenci produktów konsumenckich, w tym firmy Nestlé, Procter & Gamble i PepsiCo, traktują PackML jako wymóg wstępny dla nowych linii produkcyjnych i pakujących.


„PackML” oznacza Packaging Machine Language (język maszyn pakujących), czyli wytyczną ustanowioną przez Organizację Automatyzacji i Kontroli Maszyn (OMAC). Organizacja ta jest popierana przez dużych, działających globalnie producentów produktów konsumenckich, takich jak Nestlé, Procter & Gamble czy PepsiCo. Przy współpracy z integratorami systemów, twórcami maszyn i dostawcami technologii pragną oni stworzyć otwarte normy pionowej i poziomej integracji maszyn. „Integracja pozioma” oznacza integrację między samymi maszynami (połączenie między maszynami), natomiast „integracja pionowa” dotyczy ich połączenia z centralnymi systemami sterowania.

Dostosowanie systemu Qimarox do PackML oznacza, że jego paletyzatory, przenośniki pionowe i inne maszyny są teraz jeszcze łatwiejsze w integracji, obsłudze i konserwacji. Producenci produktów konsumenckich wykorzystujących PackML jako wytyczne pomyślnie wprowadzają nowe linie produkcyjne i/lub pakujące od trzech do czterech miesięcy wcześniej. Obserwują oni znaczący spadek kosztów utrzymania (TCO) systemów przy jednoczesnym wzroście ogólnej wydajności sprzętu (OEE). Integratory systemów i twórcy maszyn wprowadzający moduły Qimarox do swoich rozwiązań zyskują również na uproszczeniu integracji i przyspieszaniu procedur badawczych.

PackML Qimarox
Warunki innowacji

Istnieje ogromne zapotrzebowanie na standaryzację procesu tworzenia linii produkcyjnych i pakujących. Normy umożliwiają producentom szybką zmianę i dostosowanie procesów produkcyjnych do szybkich zmian rynku. OMAC obecnie przygotowuje się do uruchomienia takich konceptów jak podłącz i używaj (plug-and-play) oraz podłącz i produkuj (plug-and-produce) w odpowiednim momencie. „PackML zwiększa możliwości innowacji. W celu zaktualizowania systemu producenci nie muszą modyfikować systemu sterowania całej linii pakującej. Wystarczy, że skoncentrują się na częściach wymagających aktualizacji”, mówi Uwe Keiter, prezes firmy OMAC Packaging Workgroup.

W celu pełnego wykorzystania nowych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT) czy sztuczna inteligencja (AI), potrzebne są również normy. „Obecnie możemy przechowywać i analizować dane pochodzące z różnych maszyn w chmurze. Jest to jednak rzeczywiście przydatne tylko wówczas, gdy dane będą zapisywane w identyczny sposób, przez co możemy na przykład porównać wydajność maszyn i obliczyć OEE w jednoznaczny sposób. PackML to umożliwia”, mówi Keiter, który na co dzień pracuje jako kierownik ds. rozwoju biznesowego / Consumer Goods dla dostawcy technologii, firmy Lenze.


Uzgodnienia na trzech obszarach

PackML obejmuje uzgodnienia na trzech obszarach. Pierwszy obszar dotyczy stanu maszyny. Status „bezczynny” oznacza gotowość do produkcji. Za pomocą przycisku rozpoczęcia operator może wówczas rzeczywiście uruchomić maszynę, po czym stan zostanie zmieniony na „w trakcie realizacji”. W przypadku błędu status ten zostanie zmieniony na „wstrzymany”. Dzięki jednorodnemu zestawowi uzgodnień operatorzy mogą obsługiwać nową maszynę bez żadnych szkoleń, a serwisanci mogą szybko odszukać część linii produkcyjnej lub pakującej, w której występuje problem.

Drugi obszar dotyczy trybu pracy maszyny. Czy jest on ustawiony na „automatyczny”, „ręczny” czy „konserwacyjny”? Jako trzeci ostatni element dokonano uzgodnień dotyczących sposobu wymiany danych między samymi maszynami oraz nadrzędnym systemem sterowania. Może to dotyczyć na przykład prędkości maszyny: czy będzie ona określana w metrach na sekundę czy w jednostkach na godzinę? Określono również, czy maszyna będzie wymieniać dane tylko z maszynami znajdującymi się bezpośrednio przed nią i za nią na linii produkcyjnej. „Jeśli w maszynie B występuje błąd, a status zostaje zmieniony na „wstrzymany”, informacja ta jest przekazywana tylko do maszyn A i C, a nie do maszyny D. Maszyny A i C mogą odpowiedzieć na taki sygnał przez ograniczenie prędkości pracy, co oznacza, że status zostanie zmieniony na „zawieszony”. Z kolei maszyna C przekazuje ten status do maszyny D”, tłumaczy Keiter.


PackML jako wymóg wstępny

PackML zapewnia zalety nie tylko dla użytkowników końcowych i integratorów systemu, ale także dla Qimarox i innych twórców maszyn. Wytyczne OMAC ułatwiają również projektowanie systemu sterowania maszyn w sposób modułowy. Podczas modernizacji wystarczy tylko zmodyfikować dany moduł, a nie całą maszynę. Umożliwia to oszczędność czasu potrzebnego na badania i rozwiązywanie problemów. W przypadku fabrycznego testu akceptacji nie ma już potrzeby badania komunikacji z innymi maszynami, co umożliwia oszczędność do 60% czasu. Nie ma również potrzeby wykonywania tej samej pracy podczas programowania maszyny: 80% oprogramowania podlega ponownemu wykorzystaniu.

Qimarox odpowiada na zapotrzebowanie rynku przez zapewnienie zgodności z PackML. Coraz więcej producentów produktów konsumenckich wprowadza PackML jako warunek wstępny dla zapytania ofertowego. Dzięki standardowemu spełnianiu specyfikacji PackML ułatwiamy naszym klientom – integratorom systemu i twórcom maszyn — spełnianie tych wymogów”, mówi Jaco Hooijer, kierownik operacyjny w firmie Qimarox. „Dodatkowo rozpoznajemy znaczenie standaryzacji w branży. Stając się członkiem OMAC pragniemy przyczynić się do dalszego rozpowszechniania i przyjmowania PackML”.


Korzyści dla wszystkich

Firma OMAC cieszy się z rejestracji Qimarox. Według Keitera coraz więcej twórców maszyn przyjmuje PackML. „Możemy kupować maszyny w dowolnym miejscu i łączyć je w linię produkcyjną lub pakującą. Większość rodzajów oprogramowania maszyn jest jednaj niespójna z prostej przyczyny wytwarzania ich przez różnych programistów. Z tego względu utrudnione jest łączenie tych maszyn na przykład w MES (system zarządzania produkcją). Oznacza to również, że operatorzy i serwisanci muszą przechodzić ponowne szkolenie dotyczące każdej z maszyn. Na takich wytycznych, jak PackML mogą zyskać wszyscy w branży, zarówno użytkownicy, jak i dostawcy zasobów produkcyjnych”.

Qimarox highlights