Nowy modułowy podnośnik palet o masie do 2000 kg

Z systemem Prorunner mk10, firma Qimarox wprowadza niezwykle solidny podnośnik do palet o masie do 2000 kg. Ten podnośnik produktów może transportować do sześćdziesięciu palet na godzinę, dziesięć metrów w górę. Standaryzowany, modułowy podnośnik produktów można zintegrować z systemem pakowania na końcu linii lub systemem przechowywania, a ponadto może być stosowany w połączeniu w urządzeniem Highrunner mk7, unikalnym paletyzatorem produktów firmy Quimarox.

System Prorunner mk10 firmy Quimarox jest oparty na udanej konstrukcji podnośnika palet Prorunner mk9. Najważniejszą różnicą jest to, że nowy system Prorunner mk10 jest wyposażony w cztery kolumny zamiast dwóch, co pozwala na łatwy transport palet o masie do 2000 kg.

System Prorunner mk10 może łatwo zlikwidować wszelkie różnice w wysokości między 0,40 a 10 metrów. Nawet przy maksymalnej różnicy wysokości 10 metrów, podnośnik może nadal z łatwością transportować sześćdziesiąt palet na godzinę. System Prorunner mk10 jest wyposażony w platformę podnoszącą o wymiarach 1200 x 1200 mm w standardzie, która może zostać doposażona w tor palet, aby można było transportować nie tylko europalety, ale również nośniki produktów w różnych rozmiarach, takie jak poszerzone palety przemysłowe.

W połączeniu z paletyzatorem

Prorunner mk10 może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z unikalnym paletyzatorem Highrunner mk7 firmy Quimarox. W przypadku urządzenia Highrunner mk7, dostarczane produkty są dociskane do siebie w rzędach lub warstwami, które mogą zostać złożone na palecie podczas jednej operacji przez opatentowany przesuwacz układający wzory.

W przypadku urządzenia Highrunner, przenośnik układający wzory jest zlokalizowany na wysokości, podczas gdy paleta może poruszać się w górę i w dół dzięki systemowi Prorunner mk10. Górna część palety będzie zawsze na tej samej wysokości, co przenośnik układający wzory, prowadząc do krótszego czasu cyklu i wyższej przepustowości. Wprowadzenie tego nowego podnośnika palet umożliwia zatem paletyzowanie produktów o masie 2000 kg na paletę.

Podawanie i odbieranie wzdłuż czterech stron

Dzięki budowie czterokolumnowej, palety mogą być podawane i odbierane po czterech różnych stronach. Możliwe jest również stosowanie jednego urządzenia do zasilania wielu poziomów podawania i odbierania, aby podnośnik można było również stosować na przykład do sortowania pionowego. Ponieważ podnośnik jest zbudowany ze standardowych części, jego wysokość można zwiększać w odstępach 250 mm. Napęd składa się ze standardowego silnika elektrycznego SEW, który może być zamocowany na poziomie podłogi lub na poziomie piętra pośredniego, w zależności od potrzeb.

Dzięki w pełni znormalizowanej i modułowej konstrukcji, Prorunner mk10 zapewnia krótki czas zwrotu inwestycji i niski całkowity koszt posiadania. Podnośnik zbudowany jest w całości z elementów standardowych, które można łatwo wymienić. Urządzenie Prorunner mk10 jest zbudowane przy użyciu kolumn stalowych zamiast aluminiowych, co zapewnia wysoką stabilność mimo oddziaływania sił dynamicznych podczas pracy. Podnoszenie w systemie Prorunner mk10 odbywa się przy użyciu łańcuchów stalowych napinanych za pomocą przeciwwagi.

Standardowy model

Podobnie, jak w przypadku innych produktów firmy Qimarox, system Prorunner mk10 jest sprzedawany przez producentów maszyn i integratorów systemów. Firma Qimarox dostarcza produkty wysokiej jakości w oparciu o znormalizowaną koncepcję w bardzo konkurencyjnej cenie. Integrator systemu lub konstruktor maszyn integruje produkt z rozwiązaniem całościowym, tworząc rozwiązanie korzystne dla obu stron, użytkownika końcowego i integratora.

O firmie Qimarox

Qimarox jest wiodącym producentem wytrzymałych i niezawodnych komponentów systemów transportu materiałów. Innowacyjne koncepcje, opatentowane technologie oraz ciągły rozwój pozwalają firmie Quimarox (która wyłoniła się z Nedpack) wytwarzać podnośniki produktów i paletyzatory, które łączą elastyczność i wydajność przy niskich całkowitych kosztach posiadania. Integratorzy systemów oraz producenci oryginalnego sprzętu z całego świata używają maszyn i ogrodzeń firmy Qimarox w systemach na końcu linii, a także w systemach magazynowania i przygotowania zamówień w różnych gałęziach przemysłu. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o odwiedzenie strony www.qimarox.com.

Qimarox highlights