Qimarox wprowadza system segregowania towarów „Collect & Sort”

 

 

Automatyczne segregowanie towarów za pomocą urządzenia Prorunner mk5

 

Qimarox skonstruował nowy, automatyczny system segregowania towarów „Collect&Sort”, który może obsługiwać dziesiątki produktów, pojemników lub kartonów. Centralnym elementem tego systemu jest Prorunner mk5, skuteczny pionowy system transportowy wyprodukowany przez firmę, która w 2012 roku powstała z firmy Nedpack. Produkty z kanałów przesuwania na różnych poziomach są wyprowadzane całkowicie automatycznie i poprzez Prorunnek mk5 umieszczane na właściwym przenośniku odprowadzającym w kierunku miejsca ekspedycji lub stacji paletyzującej.

 

 

Automatyczny system segregowania towarów „Collect&Sort” Qimarox składa się z kilku poziomów z kanałami przesuwania, do których można pobierać produkty. Z przodu kanałów przesuwania na każdym poziomie w jedną i drugą stronę przemieszcza się krótki moduł przenośnika rolkowego. Moduł ten odbiera produkty we właściwej kolejności z kanałów przesuwania i transportuje je do urządzenia Prorunner mk5, czyli pionowego systemu transportowego firmy Qimarox. System odbiera produkty ze wszystkich poziomów i układa je we właściwej kolejności na jednym lub kilku przenośnikach odprowadzających. Przenośniki odprowadzające kierują następnie produkty do stacji paletyzującej lub bezpośrednio do miejsca ekspedycji. Na każdym poziomie za pomocą modułu przenośnika rolkowego można obsługiwać około 15 kanałów. Prorunner mk5 może mieć maksymalną wysokości 15 metrów, dzięki czemu liczbę kanałów można rozszerzyć do łącznie około 20 poziomów.Łączna liczba miejsc umieszczania wynosi wtedy 300 sztuk.

Dzięki zastosowaniu szybkiego urządzenia Prorunner mk5 system „Collect&Sort” firmy Qimarox ma dużą wydajność w porównaniu do istniejących systemów transportowych, w których tradycyjny podnośnik do towarów często powoduje zatory. Wydajność 2000 produktów na godzinę jest dla standardowego urządzenia Prorunner mk5 jak najbardziej możliwa. Przede wszystkim w sytuacjach, gdzie liczba miejsc odbioru jest względnie ograniczona, system ten stanowi niewielką inwestycję, pozwalając na uzyskanie wydajności ok. 1000 produktów na godzinę.

Oprócz funkcji systemu segregowania towarów to innowacyjne urządzenie firmy Qimarox może być również stosowane jako sekwencer w łączonych systemach paletyzujących. Do kanałów przesuwania produkty są wprowadzane z przodu w dowolnej kolejności. Z tyłu muszą być natomiast odbierane w kolejności, w jakieś paletyzator łączony powinien je odebrać.

 

Logiczny rozwój

Automatyczny system segregowania towarów to nowe zastosowanie urządzenia Prorunner mk5, skutecznego podnośnika do towarów firmy Qimarox, które oparte jest na znanej od dawna zasadzie dźwigów okrężnych. Dzięki opatentowanemu projektowi wszystkie produkty podczas całego obiegu są transportowane całkowicie poziomo. Prorunner mk5 jest idealny jako pionowy system sortujący, ponieważ umożliwia transportowanie produktów z kilku lokalizacji wejściowych do kilku lokalizacji wyjściowych.

W rzeczywistości system segregowania towarów stanowi logiczny rozwój zastosowań urządzenia Prorunner mk5 jako pionowy system sortujący. Krótkie, przestawiane moduły przenośnika rolkowego w tym zastosowaniu są wykorzystywane do wprowadzania i wyprowadzania produktów. Normalnie moduły te mogą znajdować się tylko w dwóch pozycjach: jedna pozycja dla przenośnika doprowadzającego w celu odbioru produktu i jedna pozycja w obiegu urządzenia Prorunnek mk5 w celu przekazania produktu do pionowego systemu sortującego. Dzięki zastąpieniu napędu pneumatycznego serwosilnikiem, Qimarox znacznie wydłużył długość działania modułów. Oznacza to, że teraz moduły mogą odbierać produkty nie tylko w jednej, ale w kilku pozycjach. W systemie segregowania towarów zasada ta jest stosowana do wyprowadzania produktów z różnych kanałów przesuwania.

 

Niewielka konserwacja i oszczędność

Automatyczny system „Collect&Sort” jest przeznaczony do produktów, pojemników lub kartonów o wymiarach minimalnych 200 x 200 i maksymalnych 600 x 600 milimetrów, które nie ważą więcej niż 50 kilogramów. W specjalnej wersji XL można obsługiwać produkty o wymiarach 900 x 900 milimetrów.

Dzięki minimalnej liczbie ruchomych części i zamkniętemu napędowi Prorunner mk5 nie wymaga dużej konserwacji, również w zastosowaniu jako system segregowania towarów. Ponieważ system sam utrzymuje równowagę, silnik musi przesuwać jedynie ładunek, a nie również przenośnik ładunku. W ten sposób można pracować z niewielką mocą silnika, co powoduje znaczne oszczędności w porównaniu do innych systemów podnoszenia.

Prorunner mk5 jest już dostępny w setkach zakładów produkcyjnych i sklepów. Użytkownicy pochodzą z całego świata – od Szwecji po Chile i od Kanady po Koreę Południową, ale także z wielu innych krajów.

 

O firmie Qimarox

Qimarox to wiodący producent komponentów do systemów przetwarzania materiałów, charakteryzujących się solidnością i niezawodnością. Dzięki innowacyjnym koncepcjom, opatentowanym technologiom i stałemu rozwojowi Qimarox, powstały z firmy Nedpack, ma na celu produkcję podnośników do towarów i maszyn paletyzujących, które łączą w sobie elastyczność i wydajność z niskimi kosztami eksploatacji. Integratorzy systemów i producenci oryginalnego wyposażenia z całego świata wykorzystują maszyny firmy Qimarox w systemach end-of-line oraz w systemach magazynowania i segregowania towarów w różnych branżach. Więcej informacji na stronie www.qimarox.com.

Qimarox highlights